Tågfoton


© Jonatan Rydberg - Bussbilder fotograferade av mig om inget annat anges.

Jag valt att endast lägga upp filens namn respektive vad den föreställer.
Klickar du på länken så kommer bilden upp i ett nytt fönster. 
Detta är för hänsyn till modemanvändare!

051105 Bilderna fotade efter detta datum är fotat med en Olympus - Camedia 360 eller en Systemkamera från Minolta!
Från 070724 används min Nikon D50 om ej annat anges.

Foton på vagnar
Ånglok
Ånglok Litt B 1268 i Kusfors mellan Bastuträsk och Jörn 050530 Ånglok med trävagnar, Gävle, Tåg150 9/9 06 (SK) Information om loket ovan, Erik W Johanssons skriver på Svenska Postvagnen följande: Dette er lok nr. 17 "Caroline" levert fra R. Stephenson til Kongsvingerbanen i 1861. NSB type 2a er betegnelsen. Loket har for øvrig også fast trafikert Charlottenberg-Arvika i årene 1867-1871. Samma ånglok som ovan fast nu under kraftigt rökmoln (SK) E10 1746 Gävle (OKB lokstall/ Järnvägsmuseumet) 6/9 08
Diesellok
Banverket (hemsida) DLL 3133D i Notviken, Luleå 050409 Sperry 200 i Skelleftehamn (mätvagn) 050504 DLL 3105C + 3107C (närmast) i Bastuträsk 050923 (annalog) LMV 0973B Passerar NUS i Umeå 051121 DLL 0911D rullar sakta genom Mellansel med gruståg 7/6 07 (fel datum i bild) DLL 0911D möter GC Rc4 1251 i Mellansel 7/6 07 DSB Museumtog (hemsida) DSB My 1159 med resande på perrongen, Gävle 6/9 08 DSB My 1159 Diplom-is, Gävle 6/9 08 DSB My 1159 Gävle 6/9 08 (Bild 3) DSB My 1159 Gävle 6/9 08 (bild 4) Green Cargo (hemsida) Green Cargos Z70 711 med "VUT" i Söv 040402 Green Cargos Z70 715 växlar i Skelleftehamn 040811 Green Cargo T44 351 på ingång till Skelleftehamn 050915 (systemkameran) Green Cargo T44 351 Skelleftehamn Övre 050915 (Bild 1) Green Cargo Z70 711 på Hedensbyn väster om Skellefteå 11/5 06 Green Cargo T44 414 uppställd Lycksele 18 maj 06 Green Cargo T44 347 Lycksele 5 juni 06 (SK) Green Cargo T44 347 rangerar i Lycksele 5 juni 06 Green Cargo T44 382 lämnar Vännäs (mot Lycksele antagligen) 9/6 06 Green Cargo T44 399 ank Sundsvall 27/6 06 Green Cargo T44 334 passerar Gävle C 28/6 06 Green Cargo Z70 711 lämnar Skelleftehamn på väg till Hedensbyn med VUT 16/2 07 (Bild 1 med skylt)(SK) Green Cargo Z70 711 lämnar Skelleftehamn på väg till Hedensbyn med VUT 16/2 07 (SK) Green Cargo Z70 711 Passerar Mekanvägen, Klemensnäs 16/2 07 (SK) Green Cargo Z70 717 Lämnar Stena, Hedensbyns Industriområde 28/2 07 (SK) Green Cargo Z70 717 Passerar Risbergsgatan, Hedensbyns Industriområde 28/2 07 (SK) Green Cargo T44 359 vilar sig vid Lokstationen i Luleå 17/3 07 Green Cargo T44 359 vilar sig vid Lokstationen i Luleå 17/3 07 (SK) Green Cargo Z70 734 lämnar Hamnområdet i Skelleftehamn 27/3 07 (bild1) Green Cargo Z70 734 lämnar hamnområdet i Skelleftehamn 27/3 07 (bild2) Green Cargo Z70 736 lämnar Skelleftehamn Nedre 29/5 07 (SK) Green Cargo T44 344 ankommer Sundsvall 27/6 07 Green Cargo Z70 724 backar in inhyrda SJ Rc3 1057 och timmervagnar till Railcare, Skelleftehamn 4/9 07 Green Cargo T44 362 Svedjan, Piteå 25/4 08 Green Cargo T44 362 Skuthamnsviken, Piteå 25/4 08 Green Cargo T44 363 + Rc4 1305 Piteå 29/7 08 Green Cargo T44 363 + Rc4 1305 väntar på bomfälningen för Timmerleden, Piteå 29/7 08 Green Cargo T44 363 + Rc4 1305 korsar Timmerleden, Piteå 29/7 08 IBAB IBAB T43 221 i Bräcke 18/2 07 (Fotograf Robert Halvarsson) Inlandsgods (IGAB) (hemsida) IGAB TMY 1105 i Ljungaverk 29/6 07 Industrilok Valmet, Rönnskärsverkets ena radiostyrda växellok, Rönnskär 16/2 07 OBAS Ofotenbanen AS "OBAS" Di3 629 med Timmertåg i Bräcke 060307 (Foto: Robert Halvarsson) Railcare/bantåg (hemsida) Bantåg AB´s TMX 1015 (Fd Inlandsbanan) i Skelleftehamn 050406 Bantågs nya TMX1040 i Skelleftehamn 060304 Bantåg Z67 647 Skelleftehamn 060422 Bantåg TMX 1040 Skelleftehamn 060422 T43 248 på Railcares område i Skelleftehamn 060617 (bild1) T43 248 på Railcares område i Skelleftehamn 060617 (bild2) Brandskadad "Sligsug" på Railcares område i Skelleftehamn 060617 Bantåg TMX 1015, Skelleftehamn 16/10 06 Bantåg TMX 1015, Skelleftehamn 16/10 06 Bantåg T43 248 i Skelleftehamn 10/1 07 Bantåg T43 248 i Skelleftehamn 11/1 07 Bantåg T43 248 Morön, Skellefteå, med stålvagnar till Midwaggon i Ånge 19/4 07 Bantåg TMX 1040 efter vandaler slagit sönder alla fönster, - Skelleftehamn 8/8 07 (bild 1) Bantåg TMX 1040 efter vandaler slagit sönder alla fönster, - Skelleftehamn 8/8 07 (bild 2) Bantåg TMX 1040 med plåt i fönsteröppningarna, - Skelleftehamn 8/8 07 (bild 1) TGOJ (hemsida) TGOJ V4 145 Piteå 060306 STT TMZ 1413 (inhyrd av TGOJ) Piteå 060306 (SK) TGOJ/ STT TMZ 1413 i Piteå 060306 TGOJ T66 713 ank Piteå 3/10 06 TGOJ T44 279 rangerar i Piteå 17/3 07 (bild1) TGOJ T44 279 rangerar i Piteå 17/3 07 (bild2) TGOJ T44 279 rangerar i Piteå 17/3 07 (SK) TGOJ V4 141 Lövholmen, Piteå 25/4 08 (B1) TGOJ V4 141 Lövholmen, Piteå 25/4 08 (B2) TGOJ V4 141 korsar Timmerleden i Piteå 25/4 08 OBS Bilderna på V4 ovan är i bildtexten märkt Green Cargo, detta är tyvärr fel, TGOJ ska det stå! TGOJ T43 240 + Ma 409 på Bangråden i Skelleftehamn 15/7 08 TGOJ T44 279 på bangården i Piteå 29/7 08
Ellok
Banverket (hemsida) Banverket ELL0002R + MAK diesel passerar med OMS-vagnar genom Bastuträsk 050923 Banverkets X1 3013 står Uppställd i Örnsköldsvik mellan provkörningarna på Botniabanan 9/6 07 Railcare/bantåg (hemsida) Green Cargo Z70 724 backar in inhyrda SJ Rc3 1057 och timmervagnar till Railcare, Skelleftehamn 4/9 07 Rc3 1057 inhyrd av Bantåg vilar med timmervagnarna på annat spår - Skelleftehamn 4/9 07 Bantåg Nordic med Ma 882 passerar Sikån, ÅSträsk 9/6 08 Connex Från 061201 heter Connex istället Veolia Transport och alla Connexbilder ligger numera under Veolia Transport längre ner på sidan! Green Cargo (hemsida) Green Cargos Rc1 1025 med Timmertåg passerar Vattjom utanför Sundsvall, JAN 2004 Green Cargo Rc4 1295 ankommer Skelleftehamn 22/9 04 (fel år i bildtext) (SK) Green Cargo Rc4 1276 bogserar Connex Rc6 1332 Bastuträsk 050226 (SK) Green Cargo Rc4 1312 med tomt timmertåg i Bastuträsk 050226 (SK) Green Cargo Rc4 1185 passerar över Skellefte Älv med tomt timmertåg 050530 Green Cargo Rc4 1163 + 1298 Myrheden 050702 Green Cargo Rc4 1302 Myrheden 050702 Green Cargo Rc4 1273 Myrheden 050702 Green Cargo Rc4 1286 Myrheden 050702 Green Cargo Rc4 1280 Slind 050705 Green Cargo Rc4 1254 Passerar Urvikens gamla station 050729 Green Cargo Rc4 1184 passerar Bergsbyn 050830 Green Cargo Rc4 1307 passerar Bastuträsk med papperståg 050923 Green Cargo Rc4 1147 passerar Bastuträsk med ARE (artic rail express) 050923 Green Cargo Rc4 1169 passerar Bastuträsk med ARE? 050923 Green Cargo Rc4 1256 Passerar Bastuträsk med Timmertåg 050923 ORANGE Green Cargo Rc4 1290 passerar Bastuträsk med Timmertåg 050923 Green Cargo Rc4 1150 med blandat tåg passerar genom Bastuträsk 050923 Green Cargo Rc4 1308 med kort godståg passerar Skellefteå Station 050929 Green Cargo Rc4 1305 passerar Skellefteå Station 051003 Green Cargo Rc4 1183 och 1310 möter MA405 i Bastuträsk 060107 Green Cargo Rc4 1266 passerar Karsträsket norr om Bastuträsk 060107 Green Cargo Rc4 1285 med tomt timmertåg passerar Kusfors 4 mars 06 (SK) Green Cargo Rc4 1321 med A.R.E passerar Kusfors mellan Jörn/Bastuträsk 4 mars 06 (SK) Green Cargo Rc4 1160 Piteå, Munksund, Svedjans bangård 060306 Green Cargo Rc4 1139 Umeå 29 mars 06 (SK) Green Cargo Rc4 1264 Skelleftehamn 060502 Green Cargo Rc4 1154 passerar Skellefteå station 060503 Green Cargo Rc4 1273 passerar Morön öster om Skellefteå 5/5 2006 Green Cargo Rc4 1253 passerar Hedensbyn öster om Skellefteå 8/5 06 Green Cargo Rc4 1171 passerar Lassaretsv, Skellefteå 9/5 06 Green Cargo Rc4 1288 Skelleftehamns Övre 17/5 06 ORANGE Green Cargo Rc4 1290 på ingång till ett regnigt Jörn 19/5 06 Green Cargo Rc4 1138 på ingång till ett regnigt Jörn 19/5 06 Green Cargo Rc4 1313 lämnar ett regnigt Jörn 19/5 06 Green Cargo Rc4 1167 i Örnsköldsvik 060523 (bild1) Green Cargo Rc4 1167 i Örnsköldsvik 060523 (bild2) Green Cargo Rc4 1316 passerar snart Klutmark Jvstn 30 maj 05 (SK) Green Cargo Rc4 1305 Vännäs station 9/6 06 Green Cargo Rc4 1270 Vännäs station 9/6 06 Green Cargo Rc4 1138 Norra utfarten från Vännäs 9/6 06 Green Cargo Rc4 1271 Norra utfarten från Vännäs 9/6 06 Green Cargo Rc4 1147 Norra utfarten från Vännäs 9/6 06 Green Cargo Rc4 1162 passerar Skellefteå fd station 19/6 06 Green Cargo Rc2 1108 + 1120 passerar Sundsvall Västra 28/6 06 Green Cargo Rc3 1133 passerar Hudiksvall med Posttåget 28/6 06 Green Cargo Rc4 1289 passerar Skellefte älv i Slind 060811 Green Cargo Rc4 1305 passerar Ursviken, öster om Skellefteå 060815 Green Cargo Rc4 1171 + 1269 passerar Skutskär med Combitåg 9/9 06 Green Cargo Rc4 1290 med äldre persontåg i Gävle 9/9 06 (SK bild1) Green Cargo Rc4 1290 med äldre persontåg i Gävle 9/9 06 (SK bild2) Green Cargo Rc4 1256 korsar Timmerleden i Piteå 3/10 06 (SK) Green Cargo Rc4 1308 väntar med pappertåg på bangården i Piteå 3/10 06 ( SK) Green Cargo Rc4 1172 lämnar Skelleftehamn 16/2 07 (Med informationstavla)(SK) Green Cargo Rc4 1172 lämnar Skelleftehamn 16/2 07 (SK) Green Cargo Rc4 1198 vilar sig på bangården i Piteå 17/3 06 Green Cargo Rc4 1302 Älvsbacka/ Morön i Skellefteå 28/3 07 Green Cargo Rc4 1321 passerar grenvägen, Älvsbacka i Skellefteå 18/5 07 Green Cargo Rc4 1321 passerar Bjurån i Myckle 18/5 07 (SK) Green Cargo Rc4 1286 står uppställd i Skelleftehamn 21/5 07 (bild 1) Green Cargo Rc4 1286 står uppställd i Skelleftehamn 21/5 07 (bild 2) Stridsfordon 90 upplastat på Kbs i tåget ovan/nedan, Skelleftehamn 21/5 07 Green Cargo Rc4 1286 lämnar Skelleftehamn slingarande mellan 3 spår 21/5 07 (bild 3) Green Cargo Rc4 1286 lämnar Skelleftehamn 21/5 07 (bild 4) Green Cargo Rc4 1163 lämnar Skelleftehamn 22/5 07 Green Cargo Rc4 1287 + T44 263 lämnar Skelleftehamn 1/6 07 Green Cargo Rc4 1298 + 1291 med Ståltåg i Bastuträsk 2/6 07 Green Cargo Rc4 1296 + 1297 med Ståltåg i Bastuträsk 2/6 07 Green Cargo Rc4 1296 + 1297 möter Veolia (SSRT) Rc6 1326, Bastuträsk 2/6 07 (SK) ORANGE Green Cargo Rc4 1290 har just passerat Bastuträsket 2/6 07 Green Cargo Rc4 1182 har just ankommit Mellansel från Ö-viksbanan 7/6 07 (fel datum i bild) ORANGE Green Cargo Rc4 1290 med ståltåg passerar Mellansel 7/6 07 (SK) Green Cargo Rc4 1251 möter Banverkets DLL 0911D i Mellansel 7/6 07 (SK) Green Cargo Rc4 1198 i Mellansel 7/6 07 (SK) Green Cargo Rc4 1177 i Mellansel 7/6 07 (SK) Green Cargo Rc4 1283 i Mellansel 7/6 07 (SK) Green Cargo Rc4 1277 passerar Bastuträsk 14/6 07 Green Cargo Rc4 1307 Lundsträsket, söder om Bastuträsk 14/6 07 (SK) Green Cargo Rc2 1087 ankommer Sundsvall 27/6 07 Green Cargo Rc4 1163 vilar i Sundsvall 27/6 07 Green Cargo Rc2 1110 rangerar i Ånge (TKAB vagnar sist) 29/6 07 Green Cargo Rc4 1168 lämnar Skelleftehamn en solig eftermiddag 14/8 07 (D50) Green Cargo Rc4 1298 ankommer Skelleftehamn 20/8 07 Green Cargo Rc4 1299 passerar Skellefteå 21/8 07 Green Cargo Rc4 1166 + Z70 717 ankommer Skelleftehamn 4/9 07 Green Cargo Rc4 1173 passerar grenvägen i Skellefteå 10/9 07 Green Cargo Rc4 1144 på Svedjans bangård i Piteå 12/9 07 Green Cargo Rc4 1272 Klutmark 4/10 07 Green Cargo Rc4 1304 + 1290 lämnar Skelleftehamn 24/10 07 Green Cargo Rc4 1165 Myckle 25/10 07 (bild1) Green Cargo Rc4 1165 Myckle 25/10 07 (bild2) Green Cargo Rc4 1251 Träskholm, 3 mil norr om Jörn 8/3 08 Green Cargo Rc4 1251 Träskholm 8/3 08 (bild2) Green Cargo Rc4 1256 Träskholm 8/3 08 Green Cargo Rc4 1166 Träskholm 8/3 08 Green Cargo Rc4 1286 + 1294 Träskholm 8/3 08 Green Cargo Rc4 1311 Storträsk, norr om Jörn 8/3 08 Green Carco Rc4 1173 ankommer snart Svedjans bangård i Piteå 25/4 08 Green Carco Rc4 1173 ankommer snart Svedjans bangård i Piteå 25/4 08 (bild2) Green Cargo Rc4 1168 passerar över Skellefteälven i Slind 2/5 08 Green Cargo Rc4 1168 passerar en äng i Slind 2/5 08 Green Cargo Rc4 1313 mellan Hedensbyn och Älvsbacka, Skellefteå 3/6 08 Green Cargo Rc4 1313 mellan Hedensbyn och Älvsbacka, Skellefteå 3/6 08 Green Cargo Rc4 1315 med ståltåg passerar Åsträsk 9/6 08 Green Cargo Rc4 1275 + 1290 passerar Sikån, Åsträsk 9/6 08 Green Cargo Rc4 1171 Långvattnet mellan Åsträsk och Bastuträsk 9/6 08 Green Cargo Rc4 1155 passerar ombyggnationen i Bastuträsk 9/6 08 Green Cargo Rc3 med posttåg på ingång till Söderhamn 16/6 08 Green Cargo Rc4 1198 Stockvik nära Bredsand söder om Sundsvall 26/6 08 Green Cargo Rc4 1285 Stockvik nära Bredsand söder om Sundsvall 26/6 08 Green Cargo Rc2 1101 Stockvik nära Bredsand söder om Sundsvall 26/6 08 Green Cargo Rc4 1313 + 1145 på bangården i Umeå 18/7 08 Green Cargo Rc4 1313 + 1145 på bangården i Umeå 18/7 08 (B2) Green Cargo Rc4 1310 ankommer Piteå bangård 29/7 08 Green Cargo Rc4 1153 + T44 passerar bangården i Skellefteå 20/8 08 Green Cargo Rc4 1142 + 1276 Gävle 6/9 08 Green Cargo Rc4 1312 passerar Hector rail 241.005, i Gunsen 13/2 09 (Årtalet är fel i bild) Hector Rail (hemsida) Hector Rail 161.104-5 Myrheden 050702 Hector Rail 161.103-7 passerar Bastuträsk 050923 Hector Rail 161.104-5 passerar Kusfors mellan Jörn/ Bastuträsk 060304(SK) Hector Rail 161.101-1 i Piteå 060306 Hector Rail 142.001-7 lämnar ett regnigt Jörn 19/5 06 Hector Rail 441.001-5 vilar sig mellan uppdragen i Piteå 3/10 06 Hector Rail med inhyrda Rc3 1063 + 1048 från SJAB passerar Bastuträsket 2/6 07 (SK) Hector Rail 142.107-2 med kompis rullar genom Ånge 29/6 07 Hector Rail 142.105-8 + 142.001-7 står uppställd med tomt tåg i Ånge 29/6 07 Hector Rail 441.001-5 (Cyborg) Södra Kusfors mellan Norsjö och Skellefteå 4/8 07 Hector Rail 441.002-5 (Croft) Passerar Jörn med snörök 8/3 08 Hector Rail 241-002 (Skywalker) passerar Bastuträsk 9/6 08 Hector Rail 241.005 (Solo) Gunsen, Bergsbyn 13/2 09 (Fel år i bildtext) Hector Rail 241.005 (Solo) Gunsen, Bergsbyn 13/2 09 (bild 2) Hector Rail 241.005 (Solo) Gunsen, Bergsbyn 13/2 09 (bild 3) Hector Rail 241.005 (Solo) Tuvan, Skellefteå 20/2 09 Hector Rail 241.005 (Solo) Tuvan, Skellefteå 20/2 09 Inlandsgods (IGAB) (hemsida) IGAB med inhyrd Rc3 1060 passaerar med tomt timmertåg genom Bastuträsk 2/6 07 MTAB (Malmtransport AB) MTAB Iore 114 + 102 med tomt malmtåg passerar bangården i Luleå 29/8 08 OBAS (Ofotbanen AS) Ofotenbanen AS "OBAS" El13 2125 med biltåg, Lundsträsket, Bastuträsk 14/6 07 SJ AB (hemsida) SJAB Rc6 1419 med Blue X i Gävle 22 Juni 04 BlueX tågnr 82 med dragande Rc6 1418 passerar Hållstasjön öster om Brunflo 040912 SJAB Rc6 1404 (grått) Töreboda 11 maj 06, fotograf: Rolf Nilsson SJAB Rc6 1407 passerar Skutskär 9/9 06 (SK) SJAB Rc6 1415 passerar Järnvägsgatan i Mellansel 8/6 07 SJ AB (SSRT) Rc6 1328 lastar vid Umeå station 18/7 08 SJ AB (SSRT) Rc6 1332 lastar i Luleå 29/7 08 SJ AB (SSRT) Rc6 1332 avgår från Luleå 29/7 08 Tågkompaniet (hemsida) TKAB´s DA 15 i Luleå TKAB´s Rc6 1 och Green Cargo 1251 SUC TKAB´s EL16 19 med MITTLINJEN passerar Vattjom 2004 TKAB tågnr 7639 med dragande EL16 24 passerar Hållstasjön öster om Brunflo 040912 TKAB El16-24 med Mittlinjen i Sundsvall 060627 TKAB El16-24 med Mittlinjen i Sundsvall 060627 TKAB El16-19 i Östersund 17/2 07 (Fotograf Robert Halvarsson) TKAB El16 24 + 19 vilar sig vid lokstallarna i Ånge 29/6 07 TGOJ (hemsida) TGOJ´s MA 405 + Personalvagn i Skelleftehamn 040617 TGOJ´s MA 965 med Aitikpendeln Passerar genom Bastuträsk 050530 TGOJ MA 876 + 401 passerar Skelleftehamns övre, Rännskär 75år 050612 TGOJ MA 404 Slind 050705 TGOJ MA 876 + 965 med Aitikpendeln i Skelleftehamn 050714 TGOJ MA 403 + 965 Passerar Fläsian söder om Sundsvall 050721 TGOJ MA 403 Med Kopparpendeln passerar genom Skellefteå Station 050830 TGOJ MA 408 + 403 Passerar Röjnoret öster om Bastuträsk 050923 TGOJ MA 402 passerar Lappstrupen, öster om Skelleftehamn 051003 TGOJ MA 402 Passerar Lassaretsvägen, Skellefteå 051105 TGOJ MA 408 med aitikpendeln passerar lappstrupen, Skelleftehamn 051111 TGOJ MA 405 med Rötslammet i Bastuträsk 060107 (orginalbilden) TGOJ MA 405 med Rötslammet i Bastuträsk 060107 (Uppljusad) TGOJ MA 405 med Rötslammet i Bastuträsk 060107 (loket längst bort) TGOJ MA 405 Möter GC Rc4 1183 och 1310 i Bastuträsk 060107 TGOJ MA 406 Passerar genom Skellefteå med Kopparpendeln 060114 TGOJ MA 404 passerar Skellefteå Lassarett 060122 TGOJ MA 876 Tuvan, Öster om Skellefteå 060204 (SK) TGOJ MA 402 Hedensbyn (snörök) 060204 (SK) TGOJ MA 404 med Aitiken passerar under "Suckarnas bro", Skelleftehamn 060220 TGOJ MA 404 Med Aitiken virvlar upp snörök, Skelleftehamn 060220 TGOJ Ma 405 med Kopparpendeln står uppställd i Skelleftehamn 060401 TGOJ MA 405 + 408 i Skelleftehamn 060422 TGOJ MA 876 med Aitiken passerar Skellefteå Station 5/5 06 TGOJ MA 876 med Aitiken passerar Skellefteå Station 8/5 06 TGOJ MA 403 på ingång mot Skelleftehamns Övre 11/5 06 TGOJ MA ??? Passerar växeln till Hedensbyn Ind omr 7/6 06 (SK) TGOJ MA 408 + 404 med Koppar/rötslammet i Skelleftehamn 22/7 06 TGOJ MA 401 passerar Skellefteå station med Aitiken i kroken 18/9 06 (bild1) TGOJ MA 401 passerar Skellefteå station med Aitiken i kroken 18/9 06 (bild2) TGOJ MA 405 + 408 Mobacken väster om Skellefteå 7/10 06 (SK) TGOJ MA 405 passerar Skellefteå Älv i Klutmark 7/10 06 (SK) TGOJ MA 402 passerar Skelleftehamns Nedre, Kussakoski 6/11 06 (SK) TGOJ MA 409 Hedensbyn, Skellefteå 9/11 06 (SK) TGOJ MA 404 passerar Grenvägen i Skellefteå 3/2 07 (SK) TGOJ MA 409 + 405 med Aitiken ankommer Skelleftehamn 16/2 07 (SK) TGOJ Ma 405 + 406 ankommer malmbangården utanför Rönnskär 16/2 07 (SK) (OBS fel i bildtext) TGOJ Ma 405 + 406 ankommer malmbangården utanför Rönnskär 16/2 07 (SK) (Bild,2 OBS fel i bildtext) TGOJ Ma 406 + 405 passerar Skelleftehamns Nedre 16/2 07 (SK) (OBS fel i bildtext) TGOJ Ma 409 passerar Alderholmen väster om Skelleftehamn 16/2 07 (SK) TGOJ MA 406 + 405 med Aitiken, Rönnskär öster om Skelleftehamn 16/2 07 TGOJ MA 401 Passerar Sävänäs utanför Skelleftehamn 24/3 07 TGOJ MA 401 lämnar Skelleftehamn på väg mot Rönnskär 24/3 07 TGOJ MA 402 har just passerat Lappstrupen i Skelleftehamn 27/3 07 TGOJ MA 408 passerar Grenvägen, Älvsbacka, Skellefteå 28/3 07 TGOJ MA 402 passerar äng i Medle 13/4 07 TGOJ MA 401 med aitiken passerar genom Bastuträsk 2/6 07 TGOJ MA 406 med Rötsalammet passerar Bastuträsket 2/6 07 (SK) TGOJ MA 401 passerar Stora Stentjärn strax öster om Bastuträsk 2/6 07 (SK) TGOJ MA 406 med Kopparpendeln passerar Mellansel 7/6 07 (SK) TGOJ MA 407 i Sundsvall 27/6 07 TGOJ MA 403 med Rötslammet i Träskholm ca 3 mil norr om Jörn 8/3 08 TGOJ Ma 409 på spår 2 i Skelleftehamn 15/7 08 TGOJ Ma 409 + T43 240 på bangården i Skelleftehamn 15/7 08 TGOJ Ma 405 med aitiken passerar Bergsbyn, Skellefteå 20/2 09 TGOJ Ma 405 med aitiken passerar växeln till Hedensbyns ind.omr öster om Skellefteå 2/3 09 TGOJ Ma 405 med aitiken passerar Hedensbyns, Skellefteå 2/3 09 (bild 2) Veolia Transport (hemsida) (före 061201 Connex)(lok hyrs av SSRT) Connex Rc6 1332 bogseras av Green Cargos Rc4 1276 i Bastuträsk 050526 Connex Rc6 1335 norr om Jörn 050530 Connex/ SSRT Rc6 1336 passerar norra utfarten, Myrheden 050702 Connex / SSRT rc6 1334 passerar södra infarten, Myrheden (systemkameran) 050702 Connex/ SSRT Rc6 1330 lämnar Bastuträsk efter kort uppehåll 050923 Connex/ SSRT Rc6 1331 lämnar ett regnigt Jörn 19/5 06 Veolia Transport/ (Connex)/ SSRT Rc6 1329 gör uppehåll i ett kallt Jörn den 16/12 06 Veolia Transport/ SSRT Rc6 1331 gör uppehåll i ett mörkt Bastuträsk 5/1 07 Veolia Transport/ SSRT Rc6 1330 gör uppehåll på förmiddagen i Jörn 14/1 07 (SK) Veolia Transport/ SSRT Rc6 1330 gör uppehåll på förmiddagen i Jörn 14/1 07 Veolia Transport (SSRT Rc6 1336) Lämnar Jörn på väg Norrut 11/2 07 (SK) Veolia Transport (SSRT Rc6 1326) möter GC Rc4 1297 + 1296 i Bastuträsk 2/6 07 (SK) Veolia Transport (SSRT Rc6 1326) Bastuträsk 2/6 07 (SK) Veolia Transport (SSRT Rc6 1333) Södra Kusfors mellan Norsjö och Skellefteå 4/8 07 Veolia (SSRT Rc6 1329) Vindeln 28/2 08 Veolia (SSRT Rc6 1332) Lämnar Jörn 8/3 08 Veolia (SSTT Rc6 1335) gör uppehåll i Bastuträsk 6/9 08 Övriga Falköping Terminals DA 903 i Falköping 040830 Foto Rolf Nilsson Äldre Ellok F701 passerar Skutskär 9/9 06 (SK) Rapid 1 (RA846) passerar Skutskär 9/9 06 (SK) TGOJ Bt 305 på Gävle central under Tåg150 - 9/9 06 (SK) Du 109 "museiföreningen Östra Skånes Järnvägar" i Cävle, Tåg150 9/9 06
Motorvagnar
X1, X10-14 X60 (pendeltåg) CityPendeln X1 3084 i Märsta sommaren 2003 Stockholmståg X60 6003 ska just lämna Årstaberg 5/7 06 X1 30 67 inhyrt till IBAB för VM-tåg till Åre i Östersund 17/2 07 (Fotograf Robert Halvarsson) X50-54 (Regina) Veolia Transport (hemsida) Connex 3261 i Umeå 060329 Connex 3261 på ingång till Jörn 19/5 06 Connex 3261 Norra utfarten från Vännäs 9/6 06 Veolia Transport X52 9042 i Ånge 29/6 07 Veolia Transport X52 9034 i Ljungaverk 29/6 07 Veolia 9017 passerar stationen i Åsträsk 9/6 08 Tågkompaniet (hemsida) TKAB X51 206 Sundsvalls Västra 28/6 06 TIB X51 3252 Gävle 28/6 06 TKAB (UL) 304 passerar Gamla Uppsala 4/7 06 TKAB (UL) X52 9051 passerar Skutskär 9/9 06 (SK) TKAB X50 208 Sundsvall Västra Station 25/6 07 TKAB X54 9068 Gävle 25/6 07 TKAB X51 203 på Sundsvall C 27/6 07 TKAB X51 204 lämnar Sundsvall C 27/6 07 X40, X2000 (dylikt) X2000 2002 i Härnösand 26/6 06 X40 3739, 3339 + 3307, 3306 Gävle 28/6 06 X2000 passerar Skutskär 9/9 06 (SK) Inlandsbanan IBAB´s Y1 1348 i Bastuträsk 050530 (SK) IBAB MD0091 Arvidsjaur 050623 IBAB 1342 + 1356 + 1344 i Arvidsjaur 050626 (SK bild 1) IBAB 1314 och 1342 (närmast) Arvidsjaur 050626 (SK bild 2) IBAB 1348 + 1314 + 1342 + 1356 + 1344 i Arvidsjaur 050626 (SK bild 3) IBAB Y1 1344 + 1314 i Sorsele 050816 (bild1 SK) IBAB Y1 1314 + 1344 i Sorsele 050816 (bild2 SK) IBAB Y1 1346 + 1314 i Arvidsjaur 7/7 07 IBAB Y1 1314 + 1346 i Arvidsjaur 7/7 07
Foton på vagnar
Saknas valmenyn till vänster klicka här?