Linje 89
Åter Dokumenteratsidan 17/4 08
I Skellefteå har det gått 2 så kallade servicelinjer med nummer 8 och 9. Linje 8 gick via Älvsbacka
och upp på Getberget och åter direkt till centrum. Linje 9 körde via Alhem, Folkets hus och campingen
på Vitberget för att sedan passera Erikslid och vidare via Läkarvägen till Centrum.

Linje 8 gick 12:15 och 14:15 från centrum medans linje 9 hade avgångarna 10:45 12:45 13:45
Detta betyder att linje 8 hade endast 1 avgång inom lågpristider, linje 9 däremot hade alla avgångar
i lågpristid. Lågpristiderna är alla avgångar på alla stadslinjerna mellan 10 och 14 på vardagar.

17 augusti 2003 kommer en ny tidtabell för Skellefteå med en hel del förändringar. 
Samtidigt så slås linje 8 och 9 ihop till en ny linje med nummer 89. Detta collage handlar om den linjen.


Kartan är gjord på underlag från www.hitta.se

Hållplatserna heter: (Om fler linjer angör samma hållplats skrivs det linjenumret ut inom parantes)

1 Centrum (Stadslinjerna)
2 Nygatan (3 + 5 + 13 + lLänstrafik)
3 Prästgårdsgatan
4 Manhemsgatan
5 Älvsbackagatan
6 Rönngatan
7 Aldergatan
8 Nygatan 111
9 Nygatan 97
10 Grenvägen (6 + 208)
11 Getbergsvägen (6)
12 Getberget 1
13 Getberget 2
14 Ängesvägen (6)
15 Boviksvägen (2/12)
16 Norrvalla (2/12)
17 Torsgatan (2/12)
18 Skellefteå Camping
19 Jägarvägen
20 Norrhammarskolan (2/12)
21 Erikslid C (2/12)
22 Läkarvägen 8
23 Läkarvägen 6
24 Läkarvägen 2
25 Lassarettet (2/12)
26 Balderskolan (2 + 4 + 12 + Länstrafik)


Hpl 1 Centrum.
 
Mellan hpl 5 och 6.

Strax efter att hpl 9 passerats.
 
Bussen på väg till hpl 12.

Bakom fotografens rygg finns hållplats nr 13

Efter att bussen svängt finns Hpl 14 Ängesvägen.
 
Här har bussen kört runt hela Getberget och passerar samma korsning en gång till, 
denna gång för att köra till hpl 15.
 
 
 
Hållplats 22, Läkarvägen 8.


Fler bilder kommer
Saknas valmenyn till vänster klicka här?