Sundsvall från Norra Berget.
Åter Dokumenteratsidan 19 och 20/7 08
På norra Berget i Sundsvall finns et utsiktstorn i Betong. 
Följande bilder är tagna från, intill och nära det tornet över min gamla hemstad.


Gustav Adolfs Kyrka (GA kyrkan) Rosa husen på sidan om är Hedbergska skolan.


Samma kyrka igen, nu ser man gamla flickskolan Flora i nedre högra bildkant.


Området du ser heter Nacksta.


Rydan fotograferar utsikten.


Busstationen till vänster och Navet till höger i bildens mitt.


Nu ser man också hamnen och Clas Ohlssons hus Övre vänstra bildhörn.


Mitthögskolan, åkroken.


Ortviken, SCA papperbruk.


Skönsberg i förgrund och Korsta i bildmitt. Husen och åkrarna i bakgrunden är ute på Alnö.


Södra hamnen och väg E4. 2 bussar på väg Norrut har just lämnat centralen.


Centralstationen.


Dom 5 skortstenarna i bakgrunden är Aluminium-smältverket Kubal. 
Det stora rödvita huset i bildmitt är postens stora sorteringsanläggning.


Olika bildvyer över Busstationen/ Navet.
Som avslutning från detta bildsvep får vi se hur min lillebroder  står på en klippa och beunndrar utsikten...
    
Saknas valmenyn till vänster klicka här?