En 8 och en rundbana Banan är en rundbana och en 8. 2 - 3 tåg kan med digitalsystem köras samtidigt. Gjord av Jona