Lång Åtta i två plan Av Jona Banan går i två plan med höjdskillnad på 15 centimeter. Banan har en större station på det övre planet och ett industriområde. På nedreplanet finns tågmagasin. Banan är en lång rundbana lagd i i en vänslinga så att den bildar ett dubbelspår mellan tågmagasinet och stationen. Den perfekta banan för den som kör likström då strömmen alldrig vänds och kortslutes. 2 - 3 personer bör kunna köra på banan oberoende av varandra med ett digitalsystem.