Modulbana Banan är en punkt till punktbana med dolda vänslingor 2 - 3 tåg kan med digitalsystem köras samtidigt. trafikide läs under mjsidan. Gjord av Jona